Etik Komisyonu

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI  Etik Komisyonu 5176 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazete ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik gereği; Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak  tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak […]

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 Etik Komisyonu

5176 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazete ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik gereği;

Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak  tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurumun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik etik komisyonu oluşturulur denildiğinden;

Belediyemizde Etik Komisyonu Başkanlık Makamının 28.05.2019 tarihli ve E-339 sayılı Olur’u ile Başkanlık Etik Komisyonu başkan ve üyeleri yeniden belirlenmiş ve belirlenen üyeler Etik Kuruluna bildirilmiştir.

      Başkan                  : Sabri YEYEN/İnsan Kaynakları ve Eğt.Müdür v.

Üye                       : Ahmet ÇİĞDEM/Yazı İşleri Müdür v.

Üye                       : Erol ÜNSOY/Belediye Veteriner Hekimi

 

2020 YILI ETİK KOMİSYONU

FAALİYET RAPORU

Etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkeleriyle ilgili bilincin artırılması, farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla 25-31 Mayıs  tarihleri arasında düzenlenen Etik günü ve haftası Başkanlığımız Etik Kurulu Komisyonu tarafından alınan kararlarla ilgili olarak;

 1. Etik Komisyonu çalışmalarının kurum personeli ve toplum tarafından bilinmesi Başkanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından takip edilebilmesi amacıyla Kurumumuz Web sayfasında “Etik Komisyonu” bölümü oluşturulmuştur.

2.Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

3.Etik günü ve haftası ile ilgili tüm personele etik haftası içersinde “Kamu Görevlileri ve Etik” konulu bilgilendirme eğitimi verilmesi sağlanmıştır.

4.Etik günü ve haftası ile ilgili yapılan görsel temaların Belediyemiz web sitesinde yayınlanmasının devamlılığı sağlanmıştır.

 1. Etik.gov.trinternet adresinden bilgi alınarak hafta ile ilgili duyurular ve etkinliklerin takibi sağlanmıştır.
 2. Etik Kurallarına göre çalışılması ve yönetimin bu doğrultuda bilinçlendirilmesi açısından “Etik ilkeler ve Etik” haftasının anlam ve önemini belirten görsel afişlerle tüm personellerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
 3. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Belediyemiz meclis salonunda toplantı düzenlenerek yönetici personele, yönetmelik ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

 

 1. Memurların etik kurallara uygun davranması, mesai saatleri ve kılık kıyafet konularında kendilerine gerekli uyarılar yapılarak, daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.

 

9.Vatandaşlardan ve Cimer üzerinden gelen dilekçe,istek,talep ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

 

 

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 Etik Komisyonu

 

 

5176 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazete ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik gereği;

Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak  tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurumun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik etik komisyonu oluşturulur denildiğinden;

Belediyemizde Etik Komisyonu Başkanlık Makamının 28.05.2019 tarihli ve E-339 sayılı Olur’u ile Başkanlık Etik Komisyonu başkan ve üyeleri yeniden belirlenmiş ve belirlenen üyeler Etik Kuruluna bildirilmiştir.

 

 

Başkan                  : Sabri YEYEN/İnsan Kaynakları ve Eğt.Müdür v.

 

Üye                       : Ahmet ÇİĞDEM/Yazı İşleri Müdür v.

 

Üye                       : Erol ÜNSOY/Belediye Veteriner Hekimi

 

2019 YILI ETİK KOMİSYONU

FAALİYET RAPORU

Etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkeleriyle ilgili bilincin artırılması, farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla 25-31 Mayıs  tarihleri arasında düzenlenen Etik günü ve haftası Başkanlığımız Etik Kurulu Komisyonu tarafından 24.05.2019 tarihinde düzenlenen toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak;

 1. Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki 5176 sayılı kanuna istinaden çıkarılan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereğince Belediyemizde Etik Komisyonu kurulmuştur.
 2. Etik Komisyonu çalışmalarının kurum personeli ve toplum tarafından bilinmesi Başkanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından takip edilebilmesi amacıyla Kurumumuz Web sayfasında “Etik Komisyon” bölümü oluşturulmuştur.

3.Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

4.Etik günü ve haftası ile ilgili tüm personele birim müdürleri tarafından “Kamu Görevlileri ve Etik” konulu bilgilendirme eğitimi verilmesi sağlandı.

5.Etik günü ve haftası ile ilgili kurumumuzda yapılan etkinlikler ve görsel temaların Belediyemiz web sitesinde yayınlanmasının devamlılığı sağlandı.

 1. Etik.gov.trinternet adresinden bilgi alınarak hafta ile ilgili duyurular ve etkinliklerin takibi sağlanmıştır.
 2. Etik Kurallarına göre çalışılması ve yönetimin bu doğrultuda bilinçlendirilmesi açısından “Etik ilkeler ve Etik” haftasının anlam ve önemini belirten görsel afişlerle tüm personellerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
 3. Afyonkarahisar Valiliği Etik Komisyonunun 10.05.2019 tarihli kararının 8.maddesi gereğince ve ayrıca 5176 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereğince kurum personeli ve toplumun etik davranış ve ilkeler konusunda bilinçlendirilmesi için kurum binamızın ilan panolarına etik kurallarını belirtilen afişler asılmıştır.
 4. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Belediyemiz meclis salonunda toplantı düzenlenerek personele, yönetmelik ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

 

 1. Memurların etik kurallara uygun davranması, mesai saatleri ve kılık kıyafet konularında kendilerine gerekli uyarılar yapılarak, daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.

 

11.Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

 

 1. Etik kuruluna 2019 yılı içinde şikayet ve başvuru olmadığı görülmüştür.

 

 1. “Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu”un hazırlanarak kurumların internet sitesinde yer verilmesinin sağlanması amacıyla Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.05.2019 tarih ve E.1069 sayılı yazısının gereği yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

 

 

 

* Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

                              

 

 

 

 

 

* MEVZUAT

KANUNLAR

YÖNETMELİK

GENELGELER VE İLKE KARARLARI

Başbakanlık Genelgeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU REHBERİ

Şuhut Belediyesi

Şuhut Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi. Belediyemiz ve İlçemizle alakalı bilgilendirme ve haberler.

Şuhut Belediyesi

Pazar Mh. Cumhuriyet Cd. Şuhut Belediye Başkanlığı Binası.
03800 Şuhut/Afyonkarahisar

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir
Sinorsel Yazılım - Şuhut Belediyesi İnternet Sitesi © Tüm Hakları Saklıdır.