ŞUHUT BAL ORMANI

okGeri

1- Projenin Amacı ve Kapsamı : 

Proje sahası Afyonkarahisar Orman İşletme Şefliği, Afyonkarahisar Serisi 1226 No.lu bölme içerisinde Z-OT (Ziraat ve orman toprağı) meşçeresinde kalmaktadır. Projenin amacı Ağzıkara Göleti kenarında arıcılık faaliyetine uygun olarak yalancı akasya, söğüt, akçaağaç, badem, sofora türleri ile ağaçlandırma yaparak, ayrıca korunga, deve dikeni, karaçalı, gibi bal verimi için önemli olan otsu ve çalımsı bitkiler ekilerek arıcıların ekonomik olarak kalkınmalarına hizmet etmektir.

                        Proje sahası Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Ağzıkara köyü sınırları içerisinde olup, köye 500 metre mesafede köyün güneybatısında yer almaktadır. Sahanın alanı 75.0 hektar olup, hazine adına kayıtlı, Orman Genel Müdürlüğü adına tahsisi gerçekleşmiş açıklık arazidir.
1.2- Özet :
        Proje sahasında 1226 No.lu bölmede etüt çalışması yapılarak amenajman planında Z-OT rumuzuyla tanımlanan 75.0 Hektar alanda çalışma yapılması planlanmıştır.
        75.0 hektarlık Z-OT (Ziraat ve orman toprağı) rumuzuyla gösterilen yerler fiili durumda otsu bitkilerle ile kaplı açıklık sahadır. Bu sahada ekskavatörle toprak işlemesi yapılarak dikim yoluyla, ayrıca otsu ve çalımsı bitkilerle ekim yapılarak iyileştirme yoluna gidilecektir.
        Toprak İşleme :
        Proje sahasında ekskavatörle 80-100 Cm.derinlikte sekilerde toprak işlemesi eş yükselti eğrilerine paralel olarak tam alanda yapılmıştır.
        75.0Ha.Sahada Dikimden Sonra Bakım Çalışmaları;
        Dikimi izleyen ilk vejetasyon mevsimi sonundaki ilk dikim sezonunda tamamlama, sıralar üzerinde iş gücü ile ot alma, çapa, teras onarımı gerçekleştirilecektir. İkinci ve üçüncü yıllarda ot alma, çapa, teras onarımı işlemi tekrarlanacaktır.
        Dördüncü yıl saha izlenecek,
        Beşinci yıl gerekiyorsa bakım çalışmalarına devam edilecektir. Yatırım giderleri işlerine ait proje bedeli 265.634,18 TL. hesaplanmıştır.
3-      DİKİM TEKNİKLERİ :
3.1-   Dikim Zamanı   :
         Uygulama çalışmalarının her aşamasında iklim, toprak ve ağaçlandırma tekniği arasında birbirini etkileyen ilişkiler bulunmaktadır. Bunların yapılacak iş itibariyle yıl içinde olumlu şeklide örtüştükleri zaman periyodunu yakalamak ve kaçırmamak ağaçlandırma çalışmalarının başarısı için uygulamacıya düşen en büyük görevdir.
         Senelik meteorolojik verilerin incelenmesi sonucunda, don olmayan günler sayısı ortalama 187 gündür. 22 Eylülden önce don olma ihtimali yok gibidir. Ortalama değer olarak 27 Ekime rastlar. Bu bilgiler ışığında proje sahasında donlu günler sayısının fazla olduğu görünmektedir. Bu nedenle dikimi don atması sebebi ile dikkatli olunmalıdır.
         Genel olarak kökler, tomurcuklar şişmeye başlamadan koşullara göre 15-20 gün önce toprak belli bir sıcaklığı bulduktan sonra (en az 5.5 C) süratle gelişmeye başlar. Afyonkarahisar yöresinde 2 cm. derinlikte toprak sıcaklığı Mart ayının sonunda 5.5   C’ye ulaşmaktadır. Tüm bu verilerin ışığı altında dikimlerin Sonbaharda, tohum ekim işleminin ise İlkbaharda yapılması öngörülmektedir.
 
.
 
 KORUMA İŞLERİ :
5.1-   Dikenli Tel Çit :
Sahanın devam eden üst bölümlerinde şahıs arazileri bulunmakta olup geçiş esnasında olası hayvan zararlarının önlenebilmesi amacıyla hayvan geçiş yeri bırakılması ve sahanın dikenli tel çit ile çevrilmesi planlanmaktadır.
5.2-   Koruma :
         Orman İşletme Müdürlüğüne ait toplu koruma ekipleri ile de zaman zaman kontroller yapılmaktadır.
.
Projenin Toplam Tutarı;

 

2010, 2011, 2012 Yılları Bakımlar Toplam Tutarı
29.290,98
GENEL TOPLAM
265.634,18

 

Ayrıca ŞUHUT BAL ORMANI uygulanma neticesiyle ilk olup örnek gösterilecek  bir projedir.Şuhut’un ve İlçemize bağlı Ağzıkara Köyünün gelişmesi açısından büyük önem arzetmektedir.

Eklenme Tarihi;25 Mart 2013 Pazartesi |Katagori ; Projeler|
Bu Yazıya Facebook Üzerinden Yorum Yapabilir ve Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz

tarih

Şuhut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi 2013 Tüm Hakları Saklıdır Tel: 272 718 2001 Fax: 272 718 1059

Bilgi İşlem