TOPLU TAŞIMA VE ÜCRETLENDİRME HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

26 Mart 2013 Şuhut Belediyesi

TOPLU TAŞIMA VE ÜCRETLENDİRME HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Şuhut belediyemiz taşımacılık ile ilgili faaliyetlerini mevzuat gereği 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sonlandırmıştır. Ulaştırma Bakanlığının çıkarmış olduğu Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre Belediyelerin ve bu arada belediyemizin de (afyon – Şuhut arasında) yolcu taşıyamayacağı resmi yazıyla Başkanlığımıza bildirilmiştir.

Karayolu taşıma yönetmeliğinin madde 24/13.fıkrasına göre; il içi taşıma faaliyetini yetkilendiren D4 yetki belgesi ve eki taşıt belgelerine resmi taşıtlar veya resmi ticari taşıtların kaydedilemeyeceği hükmü konulmuştur.

Yönetmeliğin bu açık hükümlerine göre belediyemizin taşımacılık faaliyetlerini 2012 yılı sonu itibarıyla bitirmemiz gerekiyordu. Ancak her zaman sorumlu ve ilkeli bir yönetim anlayışıyla hareket eden belediyemiz halkımızın ilerde taşımacılık konusunda yaşayabileceği problemleri çözmek adına hemen çalışma başlatmıştır.

Yapılan araştırmalar ve görüşmeler neticesinde yolcu taşıma faaliyetlerinin devam edebilmesi için şirket türü ticari işletmelerin gerekli olduğu belirlenmiştir. Yasal olarak belediyelerin şirket kurmaları Bakanlar Kurulunun iznine bağlanmış fakat kurulmuş bir şirketin şartsız ve karşılıksız hibe edilmesine kanun cevaz vermiştir. Şuhut Belediye meclisimizin hibe edilen 3 adet şirketi meclis kararıyla kabul etmesinin ardından Belediyemiz Şuhut Bel, Sinada Bel ve bel- Taş adında üç limited şirkete sahip olmuştur.

Devralınan bu şirketlerin sermayesinin tamamı Şuhut Belediyemize ait olup, şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeliklerini sadece Belediye Başkanımızın başkan ve üyeliği oluşturmaktadır. Belediye başkanımız ekstra bu görevinden dolayı herhangi hiçbir aylık ve ödenek almamaktadır.

Taşımacılık işlerini belediyemizin yürütmüş olduğu yıllarda taşıma ücretlerini belirleme yetkisi belediye meclisimize ait idi. Bu yetkiye dayanarak belediye meclisimiz anlamlı bir karar aldı. Bu karara göre toplumumuzun dezavantajlı bir kesimini oluşturan engelli vatandaşlarımızın %40 ve üzeri özür oranına sahip olmaları halinde ücretsiz taşıma hizmetlerinden yararlanma hakkı sağlandı ve ücretsiz taşıma kararı 31.12.2012 tarihine kadar kesintsiz uygulandı.

1 Ocak 2013 yılı itibarıyla belediye meclislerinin taşımacılıkla ilgili ücret tarifelerini belirleme yetkisi kalkmıştır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10/2 maddesi taşıma ücretlerini taban ve/veya tavan olarak belirleme yetkisini Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine vermiştir.

Bakanlığın 2013 yılı ilk dört aylık dönemi için belirlemiş olduğu ücret Şuhut-Afyon arası 5 liradır. Belirlenen bu ücretin % 30 una kadar indirim yapabilme yetkisi şirket yetkililerine verilmiş olup daha ilk başta bu yetki kullanılmış ve ücret 3.50

lira olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Yönetmeliğin 57/11. maddesinin hükmüne göre en az %40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler içinde geçerli ücret tarifesinin ancak %30 u kadar indirim uygulanabileceği belirlenmiş olduğundan 3.50 liranın altında bir indirimin kanunen yapılamayacağı açıktır.

Ayrıca Karayolu Taşıma kanununun 26/f maddesi; ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara 500 lira para cezası öngörmüştür.

Bütün bu kanun ve yönetmelik hükümlerine rağmen bilerek veya bilmeden idaremizin töhmet altına alınacak ifadelerle karalanması, kanuna aykırı işler yapmaya çağrılması belediye teşkilatımızda derin bir üzüntüye neden olmuştur.

Halkına hizmet etmekten başka hiçbir maksadı olmayan, bütün zamanını,emek ve gayretini belediyesi ve ilçe halkına adayan yönetim olarak bu gerçek dışı beyan ve şahsi çıkar amacı taşıyan taleplerin değerlendirilmesini kamuoyu vicdanına havale ediyoruz.

Şuhut Belediye Başkanlığı

Şuhut Belediyesi

Şuhut Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi. Belediyemiz ve İlçemizle alakalı bilgilendirme ve haberler.

Şuhut Belediyesi

Pazar Mh. Cumhuriyet Cd. Şuhut Belediye Başkanlığı Binası.
03800 Şuhut/Afyonkarahisar

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir
Sinorsel Yazılım - Şuhut Belediyesi İnternet Sitesi © Tüm Hakları Saklıdır.