Şuhut Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri Alımı

25 Mart 2013 Şuhut Belediyesi

AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

 
            İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;
            Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 2 Adet İtfaiye Eri kadrosuna, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3′ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.
Sınıfı                       : G.İ.H
Ünvanı                    : İtf. Eri
Adedi                      : 2
Derecesi                : 11
Cinsiyeti                 : K/E
KPSS Puan Türü  : KPSSP93
Taban Puanı         :  65
Öğrenim Durumu: Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokul mezunu veya fakultelerin itfaiyecilik ve yangın Güvenliği , İtfaiyecilik ve Sivil Savunma , Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarından mezun olmak. 
İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanısıra;
l)Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az   1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
3)İtfaiye Eri sınavının yapılacağı günü itibariyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
4)2010 yılı kpss sınavına girmiş önlisans sınav sonucunda en az 65 puan almış olmak.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 10/10/2011 tarihinde başlayacak ve 11/10/2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
 (Sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgelerini yazı işleri müdürlüğünden alacaklardır.)
Başvurular; Şuhut  Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1)  Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden temin edilecektir.)
2)  KPSS Sonuç Belgesi Örneği
3)  Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)
4)  Öğrenim durumlarım gösterir belge fotokopisi (aslı İbraz edilecektir.)
5)  2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
6)  Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.
7)  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
8)  Devlet Hastanelerinden veya sağlık ocaklarından alınmış onaylı boy kilo tespit formu, onaylı olmayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
SINAV YERİ VE ZAMANI:
Sınav Şuhut Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliği Merkez/Şuhut  adresinde 14/10/2011 günü saat 10.00′da başlayacak olup, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların tamamı bitirilemediği takdirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir.
SINAV SEKLİ VE DEĞERLENDİRME
İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.
2)Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.
3)Kurum sınavı başarı puanı, dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.
4)Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.                                                                                                                         .
5)Sınav   sonuçları   (www.suhut.bel.tr)   adresinden   duyurulacak   ve   kazanan   adaylara   yazılı   olarak bildirilecektir.
6)Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından basarı sırasına göre atama yapılır.
7)Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadroya, basarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde alıp almama hakkına sahiptir.
SÖZLÜ SINAV KONULARI
I) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,
2)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
4)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5)    Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.
(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)
Recep BOZKURT

Şuhut Belediye Başkanı

 

                                                                                                        

 

Başvuru Fonmu İçin Tıklayınız :  

is_talep_formu

Şuhut Belediyesi

Şuhut Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi. Belediyemiz ve İlçemizle alakalı bilgilendirme ve haberler.

Şuhut Belediyesi

Pazar Mh. Cumhuriyet Cd. Şuhut Belediye Başkanlığı Binası.
03800 Şuhut/Afyonkarahisar

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir
Sinorsel Yazılım - Şuhut Belediyesi İnternet Sitesi © Tüm Hakları Saklıdır.