TOKİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER.

09 Nisan 2015 Şuhut Belediyesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Şuhut Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen, TOKİ 2.Etap projesi hakkında detaylı bilgiler ekteki dosyalarda mevcut olup, TOKİ hakkında detaylı bilgiyi, www.toki.gov.tr adresinden edinebilirsiniz. TOKİ ile alaklı olarak en çok sorulan soruların derlenmiş hali aşağıda mevcuttur.

TOKİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER.

Kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor?

Konut seferberliği kapsamında, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmaları amacıyla ürettiğimiz konutlara talep yüksek olduğundan satışların hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kura yöntemine başvurulmaktadır. Kura çekiminin yapılacağı yer ve tarih TOKİ tarafından ilan edilmekte, NOTER huzurunda yapılan “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenmektedir. Konut adedinden daha az başvuru olan projelerde ise kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanmaktadır. Kura çekimine gerek kalmaması halinde “konut belirleme hakkı” başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

TOKİ’nin başlattığı projelerden nasıl haberim olacak?

TOKİ, başlatacağı tüm projeleri satışlar gerçekleştirilmeden önce Türkiye genelinde tirajı yüksek ulusal gazetelerde, yerel gazetelerde ve İdarenin internet sitesinde duyurmaktadır. Duyurularda konut tipleri, fiyatları ve ödeme koşullarıyla birlikte başvuru koşulları, tarihleri ve başvurunun yapılacağı mercii ile başvuru sırasında istenecek belgeler de ilan edilmektedir.

Konutların teslim süresi ne kadardır?

TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.

TOKİ’den konut satın alanlara tapuları ne zaman teslim ediliyor?

TOKİ’den konut alanlara tapuları borçlarının bitiminden sonra teslim edilmektedir.

Başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamazsam ne olur? Başvuru bedelini geri alabilir miyim?


Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir.
Başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? Başvuru ücretini geri alabilir miyim?
Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.

Başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?
Sizin adınıza bir başkası vekaletname yoluyla başvuruda bulunabilir.
Vekaletnamede hangi konuların yer alması gerekiyor?


√ TOKİ Başkanlığı’nca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunmaya, √ Konut seçmeye, √ Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya, √ Satın almış olduğum konutun peşinatını ödemeye ve borçlanmaya, √ Taksitlerini yatırmaya, √ Konutu teslim almaya, √ Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırmaya, √ Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalamaya yetkilidir hükümlerinin bulunması gerekir.
Satın alacağım konutu seçebilecek miyim?


Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.
Başvuracağım/satın aldığım konut inşaat aşamasında ise konutların bitmiş haliyle ilgili nasıl bilgi edinebilirim?
Konut tipi, kat planları, blok ön görünümleri ve yerleşim planı, İdarenin internet sitesinde , duyurularla birlikte yayınlanmaktadır.
Konutumu teslim alırken para ödeyecek miyim?


Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli KDV hariç bedeldir. Satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak anahtar teslimi öncesinde konut bedelinin yüzde 1’i oranında (150 metrekareye kadar olanlarda) KDV peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesinde uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilir.
Şerefiye bedeli nedir?


Şerefiye; yol, park, bahçe ve benzeri kamu hizmetleri sonucunda, bir yerdeki gayrimenkulün değerinin artmasıdır. Yerel yönetimlere bu değer artışı üzerinden verilen vergiye de şerefiye bedeli denir. Toplu konut uygulamalarında şerefiye bedellerinin hesaplanmasında konutların konumu (yola yakınlığı, cephesi, yüksekliği vb.) dikkate alınır.
Konut alma hakkım iptal edilebilir mi?


Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.
Hak sahibinin vefat etmesi durumunda konut hakkı ne olacak?


Bu durumda konut hakkı yasal mirasçılarına intikal eder.
Taksit ödemelerimi geciktirdiğimde ya da ödeyemediğimde ne olacak?


Taksitlerin gecikmesi halinde sözleşmede yazılı olan oranda gecikme faizi ödenir. Alıcının, ödemekle yükümlü olduğu taksitler den birbirini izleyen en az iki taksitini ödeyememesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin onda birinden fazla olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda alıcının sözleşmesi iki ihtarname çekildikten sonra İdare tarafından feshedilebilir.
Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ödediğim taksitleri geri alabilecek miyim?
Sözleşmenin feshi halinde başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez. Konut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.
Kalan borç bakiyesini kapatabilir miyim? Bu durumda indirim yapılıyor mu?


Ocak ve Temmuz ayları olan dönem başlarında yeniden hesaplanan borç bakiyesine göre kalan borç kapatılabilmektedir. Borç bakiyesini kapatanlara indirim yapılmamaktadır.
TOKİ hangi durumlarda kalan borç bakiyesinin kapanması halinde indirim yapıyor?


TOKİ, gelen talepler ve idarenin nakit planlaması doğrultusunda; inşaatları bitmiş, tapuları hazır ve belli bir süredir taksit ödemeleri devam eden projelerde kalan borç bakiyesinin peşin olarak ödenmesine yönelik indirim kampanyaları yapmaktadır Kampanya koşulları, bu projelerden konut satın alanlara, ilgili banka tarafından yazılı olarak bildirilmekte, ayrıca basın ilanlarıyla birlikte idarenin web sitesinde de (www.toki.gov.tr) duyurulmaktadır. İndirim oran ve koşulları, kampanya uygulanan projenin özelliklerine ve maliyet hesaplarına göre değişmektedir. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen hak sahiplerine TOKİ’nin özel sözleşme imzaladığı bankalar da kredi olanağı sağlamaktadır.
Nasıl bir ev teslim alacağım?

√ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. √ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. √ TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.
Konutlarda asansör var mı?

Dört katın üzerinde tüm bloklarımızda asansör zorunluluğu bulunmaktadır.
Özürlü vatandaşlar için konut projeleri var mı? Satış şartları nedir?

İdaremiz tarafından yaptırılan projelerin bir bölümünde, belli miktarda konut, özürlü vatandaşlarımız için yapılmaktadır. Bu tür uygulamaların başvuru duyurularında özürlü vatandaşlar için ayrılan konut miktarı belirtilmektedir Bu konutların kullanımı özürlü vatandaşlarımızın kullanımına uygun olmakla beraber fiyatları diğer konutların fiyatlarıyla aynıdır. Özürlü vatandaşlarımıza yapılan konutlar genel kura dışı bırakılmakta, özürlülere ayrılan konut sayısından fazla başvuru olduğu takdirde özürlüler arasında kura çekilerek hak sahipleri belirlenmektedir.

Satın aldığım konutta sorunlar çıktı, kime başvuracağım?

Satın aldığınız konutta müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan (kullanıcıdan kaynaklanmayan) eksik ve kusurları, TOKİ tarafından konutların kesin kabulünün yapılacağı tarihe kadar söz konusu projedeki yüklenici firmanın bulundurmak zorunda olduğu teknik elemanlara iletebilirsiniz. Ayrıca geçici site yönetimi de bu kapsamda gelen şikayetleri değerlendirmeye almaktadır. Ayrıca, TOKİ bünyesinde görev yapan Şikayet Değerlendirme Şube Müdürlüğü, gelen her türlü yazılı şikayeti inceleyip değerlendirmekte ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.

TOKİ 2.Etap Fiyatlar ve Geçici Maliyet

Şuhut Belediyesi

Şuhut Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi. Belediyemiz ve İlçemizle alakalı bilgilendirme ve haberler.

Şuhut Belediyesi

Pazar Mh. Cumhuriyet Cd. Şuhut Belediye Başkanlığı Binası.
03800 Şuhut/Afyonkarahisar

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir
Sinorsel Yazılım - Şuhut Belediyesi İnternet Sitesi © Tüm Hakları Saklıdır.